Metodika; otázky a odpovede k školám v prírode a lyžiarskym kurzom

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje v súlade s § 7 ods. 19 zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov príspevky na lyžiarske kurzy a školy v prírode.
     Ak ste nenašli odpoveď na Vaše otázky v nižšie uvedených materiáloch, otázky k metodike a spôsobu prideľovania príspevku napíšte na adresu viera.nemethova@minedu.sk.
 
     Ak ste nenašli odpoveď na Vaše otázky k postupu pri verejnom obstarávaní lyžiarskych kurzov a škôl v prírode, napíšte na adresu ovo@minedu.sk. 
  • Otázky a odpovede (aktualizované 8. 3. 2016)
  • Metodika k prideľovaniu finančných prostriedkov
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku