Metodika; otázky a odpovede k školám v prírode a lyžiarskym kurzom

Podrobnosi o organizácii a využití príspevkov na lyžiarske kurzy upravuje smernica č.19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku.
Podrobnosti o organizácii školy v prírode upravuje vyhláška č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode.
Príspevky na školu v prírode je možné využiť na výdavky podľa § 138 ods. 3 a 4  zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
 
Ak ste nenašli odpoveď na Vaše otázky k postupu pri verejnom obstarávaní lyžiarskych kurzov a škôl v prírode, napíšte na adresu ovo@minedu.sk.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje v súlade s § 4ab a § 4ac zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších   predpisov príspevky na lyžiarske kurzy a školy v prírode.

 
  • Metodika k prideľovaniu finančných prostriedkov
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku