Metodický pokyn č. 5/2006-R zo 6. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 4/2005-E z 1. marca 2005, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií


Metodický pokyn č. 5/2006-R zo 6. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 4/2005-E z 1. marca 2005, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií
Typ súboru:pdf
Velkosť:35819
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku