Metodický pokyn č. 17/2015, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 12/2009-R z 27. augusta 2009, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti


Metodický pokyn č. 17/2015, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 12/2009-R z 27. augusta 2009, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti
Typ súboru:rtf
Velkosť:42112
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku