Metodický pokyn č. 10 z 15. júla, ktorým sa dopĺňa metodický pokyn č. 8/2009-R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl


Metodický pokyn č. 10 z 15. júla, ktorým sa dopĺňa metodický pokyn č. 8/2009-R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl
Typ súboru:rtf
Velkosť:7158606
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku