Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Metodické usmernenie č. 9/2005-R z 20. júna 2005 k realizácii výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov EÚ na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou


Metodické usmernenie č. 9/2005-R z 20. júna 2005 k realizácii výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov EÚ na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou
Typ súboru:pdf
Velkosť:51747