Metodické usmernenie č. 9/2005-R z 20. júna 2005 k realizácii výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov EÚ na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou


Metodické usmernenie č. 9/2005-R z 20. júna 2005 k realizácii výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov EÚ na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou
Typ súboru:pdf
Velkosť:51747
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku