Metodické usmernenie č. 78/2015, ktorým sa upravujú podrobnosti ochrany utajovaných skutočností v oblasti administratívnej bezpečnosti a v oblasti personálnej bezpečnosti


Metodické usmernenie č. 78/2015, ktorým sa upravujú podrobnosti ochrany utajovaných skutočností v oblasti administratívnej bezpečnosti a v oblasti personálnej bezpečnosti
Typ súboru:zip
Velkosť:1368533
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku