Metodické usmernenie č. 65/2015 pre plánovanie a zabezpečovanie evakuácie v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike


Metodické usmernenie č. 65/2015 pre plánovanie a zabezpečovanie evakuácie v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike
Typ súboru:zip
Velkosť:105103
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku