Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Metodické usmernenie č. 4/2006-R z 16. 2. 2006 pre organizácie v pôsobnosti Ministerstva školstva SR, ktorým sa určujú zásady financovania investičnej výstavby


Metodické usmernenie č. 4/2006-R z 16. 2. 2006 pre organizácie v pôsobnosti Ministerstva školstva SR, ktorým sa určujú zásady financovania investičnej výstavby
Typ súboru:pdf
Velkosť:44636