Metodické usmernenie č. 4/2006-R z 16. 2. 2006 pre organizácie v pôsobnosti Ministerstva školstva SR, ktorým sa určujú zásady financovania investičnej výstavby


Metodické usmernenie č. 4/2006-R z 16. 2. 2006 pre organizácie v pôsobnosti Ministerstva školstva SR, ktorým sa určujú zásady financovania investičnej výstavby
Typ súboru:pdf
Velkosť:44636
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku