Metodické usmernenie č. 23/2006-R z 25. septembra 2006 k realizácii výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou


Metodické usmernenie č. 23/2006-R z 25. septembra 2006 k realizácii výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou
Typ súboru:pdf
Velkosť:54214
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku