Metodické usmernenie č. 15/2006-zo 7. júna 2006, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v SR (Vrátane oznámenia o oprave chyby)


Metodické usmernenie č. 15/2006-zo 7. júna 2006, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v SR (Vrátane oznámenia o oprave chyby)
Typ súboru:zip
Velkosť:183819
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku