Metodické usmernenie č. 14/2010-R z 30. septembra 2010,ktorým sa mení a dopĺňa metodické usmernenie č. 12/2008-R zo 6. októbra 2008 v znení metodického usmernenia č. 16/2009-R z 27. augusta 2009 k realizácii nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 339/20


Metodické usmernenie č. 14/2010-R z 30. septembra 2010,ktorým sa mení a dopĺňa metodické usmernenie č. 12/2008-R zo 6. októbra 2008 v znení metodického usmernenia č. 16/2009-R z 27. augusta 2009 k realizácii nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 339/20
Typ súboru:rtf
Velkosť:190009
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku