Metodické usmernenie č. 13/2007-R z 30. augusta 2007 ktorým sa stanovuje záväzný postup financovania investičnej výstavby pre verejné vysoké školy (vrátane príloh č. 1-3)


Metodické usmernenie č. 13/2007-R z 30. augusta 2007 ktorým sa stanovuje záväzný postup financovania investičnej výstavby pre verejné vysoké školy (vrátane príloh č. 1-3)
Typ súboru:zip
Velkosť:566631
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku