Metodické usmernenie č. 1/2008-R z 2. januára 2008 o aktualizácii učebných osnov základnej školy a strednej školy o informácie o zavedení eura a o používaní pomôcok o eure (vrátene príloh č. 1- 2)


Metodické usmernenie č. 1/2008-R z 2. januára 2008 o aktualizácii učebných osnov základnej školy a strednej školy o informácie o zavedení eura a o používaní pomôcok o eure (vrátene príloh č. 1- 2)
Typ súboru:zip
Velkosť:143159
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku