Medzinárodný deň mládeže - Zapojenie mládeže do globálnej činnosti

  • Dátum: 12.08.2020

 

Práve dnes, 12. augusta, oslavujú mladí ľudia Medzinárodný deň mládeže (MDM). Cieľom tohto dňa je upriamiť pozornosť na problémy, ktoré trápia obzvlášť mladých ľudí, a podporovať aktivity, ktoré by ich situáciu vo svete mohli zlepšiť.

Presne pred 21 rokmi Valné zhromaždenie OSN rozhodlo, že 12. augusta sa bude každoročne oslavovať ako Medzinárodný deň mládeže. MDM doposiaľ zapojil stovky tisíc mladých ľudí do riešenia niektorých z najnaliehavejších problémov sveta. Pomohlo to tiež upriamiť pozornosť na výzvy, ktoré bránia mladým ľuďom v realizácii ich potenciálu. Predchádzajúce medzinárodné dni mládeže sa zamerali na témy ako „Bezpečné priestory pre mládež“, „Mládež budujúca mier“ či „Záležitosti duševného zdravia“. Tento rok sa MDM zameria na „Zapojenie mládeže do globálnych aktivít“.

Táto téma kladie dôraz na spôsoby, akými zapojenie mladých ľudí na miestnej, národnej a globálnej úrovni obohacuje národné a multilaterálne inštitúcie a procesy, a akými spôsobmi možno výrazne zvýšiť zastúpenie a účasť mladých na formálnej inštitucionálnej politike. Cieľom MDM 2020 je objasniť potrebu zapojenia mládeže tým, že sa miestne, národné a globálne inštitúcie stanú inkluzívnejšími, aby sa posilnila ich kapacita (a relevantnosť) na dosiahnutie globálnych opatrení.

Počas Medzinárodného dňa mládeže sa bude viesť diskusia aj formou podcastu, ktorý pripravujú mladí pre mladých, spolu s nezávisle organizovaným aktivitami na pripomenutie si tohto dňa na celom svete.

Podujatie MDM 2020 bude organizovať OSN DESA v spolupráci s IANYD Youth Caucus a Create2030. Podcast môžete nájsť na nasledovnom odkaze:

https://www.un.org/development/desa/youth/iyd2020.html


 

Na medzinárodný deň mládeže nezabudla ani Európska Komisia či Rada Európy.

 

Európska Komisia pripomenula, že mladí ľudia sú „srdcom“ nástroja Next Generation EU, aby mohli plne rozvinúť svoj potenciál a využiť ho na formovanie budúcnosti EÚ a na úspešnú ekologickú a digitálnu transformáciu.

 

Snaží sa to dosiahnuť:

 

 

 

  • Posilnením Záruky pre mladých ľudí s cieľom pomôcť mladým ľuďom získať dobré zamestnanie, ďalšie vzdelanie, učňovskú prípravu alebo stáž v priebehu štyroch mesiacov

 

 

Predsedovia štatutárnych orgánov sektora mládeže v Rade Európy: Ivan Hromada (predseda Európskeho riadiaceho výboru pre mládež) a Andrea Ugrinoska (predsedkyňa Spojenej Rady pre mládež) tiež vydali vyhlásenie pri príležitosti MDM. Môžete si ho prečítať tu.

 

MDM môžeš osláviť aj zapojením sa do kampane OSN #31DaysOfYouth zameranej na podporu mládeže pri angažovaní sa v globálnych témach Podeľ sa na sociálnych sieťach o globálne problémy, ktoré ťa zaujímajú, a o kroky, ktoré si podnikol/la alebo podnikneš na ich vyriešenie nezabudni použiť hashtagy #31DaysOfYouth #YouthDay #Youth4GlobalAction #GlobalGoals

 

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku