Medzinárodná spolupráca v športe

Úlohy v oblasti medzinárodnej spolupráce vyplývajú predovšetkým z medzinárodných zmluvných dokumentov týkajúcich sa oblasti športu a členstva Slovenskej republiky v Európskej Únii, Rade Európy, UNESCO a Vyšehradskej štvorke (V4). Sekcia športu koordinuje aktivity medzinárodnej spolupráce v oblasti športu na národnej úrovni, podieľa sa na príprave a vyhodnotení plnenia dvojstranných vládnych a rezortných zmluvných dokumentov v oblasti športu a zastupuje ministerstvo v orgánoch EÚ a Rady Európy, ktoré majú vo vecnej pôsobnosti oblasť športu.
 
  • Európska únia
  • Rada Európy
  • UNESCO
  • Vyšehradská štvorka (V4)
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku