Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Legislatíva » Materiály na rokovaní poradných orgánov vlády SR

Materiály na rokovaní poradných orgánov vlády SR