Materiál PiL School Agreement - (Partneri vo vzdelávaní - Školská zmluva), vďaka ktorému majú vybrané školy zo sociálne - ekonomicky slabých regiónov možnosť získať licenciu na vybrané produkty buď úplne zadarmo, alebo za veľmi nízku cenu


Materiál PiL School Agreement - (Partneri vo vzdelávaní - Školská zmluva), vďaka ktorému majú vybrané školy zo sociálne - ekonomicky slabých regiónov možnosť získať licenciu na vybrané produkty buď úplne zadarmo, alebo za veľmi nízku cenu
Typ súboru:pdf
Velkosť:2003885
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku