Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Manuál pre informovanie a publicitu (spoločný pre OPV aj OPVaV, verzia z 29.7.2015) so sledovaním zmien


Manuál pre informovanie a publicitu (spoločný pre OPV aj OPVaV, verzia z 29.7.2015) so sledovaním zmien
Typ súboru:pdf
Velkosť:1002854