List generálneho riaditeľa sekcie informatiky MŠVVaŠ SR riaditeľom škôl z 19. 8. 2013

     Generálny riaditeľ sekcie informatiky MŠVVaŠ SR Ľubomír Šimášek adresoval riaditeľom škôl a školských zariadení list o spustení prevádzky Rezortného informačného systému, v ktorom ich súčasne požiadal o zaslanie údajov o zamestnancoch, deťoch a žiakoch do dátového skladu v Dátovom centre rezortu školstva.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku