Letná univerzita Rady Európy 2013

16.08.2013
Minister školstva, vedy výskumu a športu  Dušan Čaplovič   podporil   podujatie Rady Európy  pod názvom Letná univerzita Rady Európy 2013.

V dňoch 19. - 22.8. 2013 sa v Košiciach, v hoteli Yasmín uskutoční Letná univerzita Rady Európy 2013, ktorú hosťuje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR.

Letná univerzita poskytne účastníkom informácie, príklady dobrej praxe a prehľad politík mládeže vo vzťahu k situácii mladých Rómov v Európe. Bude vychádzať zo skúseností z projektu Akčný plán  rómskej mládeže, ktorý  realizuje od roku  2011 sektor mládeže  Rady Európy.

Rada Európy organizuje letnú univerzitu každý rok, a to vždy v spolupráci s ministerstvom zodpovedným za mládež v hostiteľskej krajine.
Pozvanie na letnú univerzitu prijalo 35 účastníkov zo zahraničia, medzi ktorými budú zástupcovia ministerstiev členských krajín Rady Európy, ktorí sa podieľajú na  tvorbe politiky voči mládeži, experti z oblasti práce s mládežou, zástupcovia Kongresu  regionálnych a miestnych autorít Rady Európy, ako aj zástupcovia medzinárodných  mimovládnych mládežníckych organizácií. Slovensko budú zastupovať predstavitelia rómskej mládeže,  experti z oblasti práce s mládežou.
Účasť v programe potvrdil ja splnomocnenec vlády SR pre Rómske komunity pán Peter Pollák.

Otázka postavenia Rómov v modernej Európe je jednou z kľúčových tém mnohých diskusií na európskej úrovni. Priťahuje pozornosť ľudí z rôznych oblastí života, nielen politikov a ľudí zo štátneho a verejného sektora, ale aj mimovládnych organizácií, médií a radových občanov.
Rovnakou témou z rôznych uhlov pohľadu sa v nasledujúcich pár dňoch budú zaoberať aj účastníci tohto podujatia. Nie preto, že je „IN“ ale s cieľom  nájsť cestu, ako ďalej využiť potenciál mladej generácie Rómov. Program podujatia by mal  poskytnúť priestor na hlbšie preniknutie do života mládeže v rómskych komunitách a pomôcť spoznať ich hodnoty, spôsob života, predstavy a realitu, v ktorej denne žijú. Letná univerzita má vytvoriť  priestor na  hľadanie riešení, výmenu skúsenosti a  prezentovanie príkladov dobrej praxe  a spoločne  zamýšľanie sa  ako ďalej. 

Účastníkov Letnej univerzity Rady Európy 2013 príjme dňa 22.08.2013 v historickej budove magistrátu primátor mesta Košíc, pán Richard Raši.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku