Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)

Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky (ďalej len „KEGA") je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

  • Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA
  • Základné dokumenty KEGA
  • Pokyny a on-line systém
  • Predsedníctvo a komisie KEGA
  • Výsledky hodnotenia nových projektov a financovanie projektov KEGA
  • Informácie o výstupoch z riešenia projektov KEGA
  • Ročné správy KEGA
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku