Kritériá pre zaraďovanie športovcov a komisia pre oponentúry plánov ich prípravy

Kritériá pre zaraďovanie športovcov do projektu a pre poskytovanie príspevku zaradeným športovcom (.pdf)

Zloženie komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na oponentúry plánov prípravy športovcov top tímu

Richard Galovič – predseda komisie

Marián Baláž – člen komisie
Miloš Bátovský – člen komisie
Peter Dedík – člen komisie
Jozef Gönci – člen komisie
Ivan Husár – člen komisie
Peter Lopata – člen komisie
Marcel Matanín – člen komisie
Juraj Minčík – člen komisie
Karel Procházka – člen komisie
Dušan Šaradín – člen komisie
Matej Tóth – člen komisie
Zuzana Žirková – člen komisie

Dávid Čihák – tajomník komisie

Skočiť na začiatok stránky