Kritériá na rozdelenie príspevku MŠVVaŠ SR vysokoškolským telovýchovným jednotám a športovým klubom na vysokých školách


Kritériá na rozdelenie príspevku MŠVVaŠ SR vysokoškolským telovýchovným jednotám a športovým klubom na vysokých školách
Typ súboru:pdf
Velkosť:102149
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku