Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Krajský školský úrad v Nitre

  • Zahraničné pracovné cesty 2010
  • Zahraničné pracovné cesty 2011
  • Zahraničné pracovné cesty 2012