Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Kontrakty uzavreté medzi Ministerstvom školstva SR a Štátnym pedagogickým ústavom na riešenie vedecko-výskumných úloh v roku 2010


Kontrakty uzavreté medzi Ministerstvom školstva SR a Štátnym pedagogickým ústavom na riešenie vedecko-výskumných úloh v roku 2010
Typ súboru:zip
Velkosť:27831