Kontrakt uzavretý medzi MŠVVaŠ SR a VÚDPaP na rok 2012


Kontrakt uzavretý medzi MŠVVaŠ SR a VÚDPaP na rok 2012
Typ súboru:pdf
Velkosť:1130671
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku