Kontrakt uzavretý medzi MŠVVaŠ SR a Ústavom informácií a prognóz školstva - dodatok


Kontrakt uzavretý medzi MŠVVaŠ SR a Ústavom informácií a prognóz školstva - dodatok
Typ súboru:pdf
Velkosť:312453
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku