Kontrakt uzavretý medzi MŠVVaŠ SR a Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania


Kontrakt uzavretý medzi MŠVVaŠ SR a Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania
Typ súboru:pdf
Velkosť:340299
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku