Kontrakt uzavretý medzi MŠVVaŠ SR a IUVENTOU - podpora talentovanej mládeže a koordinácia medzinárodných úloh pre rok 2013


Kontrakt uzavretý medzi MŠVVaŠ SR a IUVENTOU - podpora talentovanej mládeže a koordinácia medzinárodných úloh pre rok 2013
Typ súboru:pdf
Velkosť:173601
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku