Kontrakt uzavretý medzi MŠVVaŠ SR a IUVENTOU - podpora talentovanej mládeže a koordinácia medzinárodných úloh pre rok 2012


Kontrakt uzavretý medzi MŠVVaŠ SR a IUVENTOU - podpora talentovanej mládeže a koordinácia medzinárodných úloh pre rok 2012
Typ súboru:pdf
Velkosť:576680
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku