Kontrakt uzavretý medzi MŠVVaŠ SR a Domovom Speváckeho zboru slovenských učiteľov na zabezpečenie úloh v roku 2011


Kontrakt uzavretý medzi MŠVVaŠ SR a Domovom Speváckeho zboru slovenských učiteľov na zabezpečenie úloh v roku 2011
Typ súboru:pdf
Velkosť:2396905
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku