Kontrakt uzavretý medzi Minsiterstvom školstva SR a Výskumným ústavom detskej psychológie na riešenie vedecko-výskumných úloh v roku 2008


Kontrakt uzavretý medzi Minsiterstvom školstva SR a Výskumným ústavom detskej psychológie na riešenie vedecko-výskumných úloh v roku 2008
Typ súboru:pdf
Velkosť:46059
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku