Kontrakt uzavretý medzi Minsiterstvom školstva Slovenskej republiky a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie na riešenie vedecko-výskumných úloh v roku 2009


Kontrakt uzavretý medzi Minsiterstvom školstva Slovenskej republiky a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie na riešenie vedecko-výskumných úloh v roku 2009
Typ súboru:pdf
Velkosť:42568
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku