Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a Štátnym pedagogickým ústavom na riešenie úlohy Nová koncepcia maturitnej skúšky - MATURITA 2007


Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a Štátnym pedagogickým ústavom na riešenie úlohy Nová koncepcia maturitnej skúšky - MATURITA 2007
Typ súboru:pdf
Velkosť:45243
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku