Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a Štátnym pedagogickým ústavom na riešenie úloh vyplývajúcich z Národného programu vzdelávania v roku 2004


Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a Štátnym pedagogickým ústavom na riešenie úloh vyplývajúcich z Národného programu vzdelávania v roku 2004
Typ súboru:pdf
Velkosť:51562
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku