Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a IUVENTOU na riešenie úloh štátnej politiky voči mládeži a na zabezpečenie administrácie Programu EÚ „Mládež v akcii“ pre rok 2010


Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a IUVENTOU na riešenie úloh štátnej politiky voči mládeži a na zabezpečenie administrácie Programu EÚ „Mládež v akcii“ pre rok 2010
Typ súboru:pdf
Velkosť:35631
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku