Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania na riešenie úloh v roku 2009


Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania na riešenie úloh v roku 2009
Typ súboru:zip
Velkosť:200831
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku