Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Iuventou na riešenie úloh štátnej politiky voči mládeži a na zabezpečenie administrácie Programu EÚ „Mládež v akcii“ pre rok 2009


Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Iuventou na riešenie úloh štátnej politiky voči mládeži a na zabezpečenie administrácie Programu EÚ „Mládež v akcii“ pre rok 2009
Typ súboru:pdf
Velkosť:609308
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku