Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Iuventou na riešenie úloh podpory práce talentovanej mládeže a koordinácie medzinárodných úloh pre rok 2009


Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Iuventou na riešenie úloh podpory práce talentovanej mládeže a koordinácie medzinárodných úloh pre rok 2009
Typ súboru:pdf
Velkosť:33999
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku