Kontrakt uzatvorený medzi MŠVVaŠ SR a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie


Kontrakt uzatvorený medzi MŠVVaŠ SR a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie
Typ súboru:pdf
Velkosť:282328
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku