Kontrakt č.1 uzavretý medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a IUVENTOU na riešenie úloh podpory práce talentovanej mládeže a koordinácie medzinárodných úloh pre rok 2007


Kontrakt č.1 uzavretý medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a IUVENTOU na riešenie úloh podpory práce talentovanej mládeže a koordinácie medzinárodných úloh pre rok 2007
Typ súboru:pdf
Velkosť:38066
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku