Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Kontrakt č. 1 uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a IUVENTOU na riešenie úloh podpory práce talentovanej mládeže a koordinácie medzinárodných úloh pre rok 2008


Kontrakt č. 1 uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a IUVENTOU na riešenie úloh podpory práce talentovanej mládeže a koordinácie medzinárodných úloh pre rok 2008
Typ súboru:pdf
Velkosť:39270