Kontrakt č. 1 uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a IUVENTOU na riešenie úloh podpory práce talentovanej mládeže a koordinácie medzinárodných úloh pre rok 2008


Kontrakt č. 1 uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a IUVENTOU na riešenie úloh podpory práce talentovanej mládeže a koordinácie medzinárodných úloh pre rok 2008
Typ súboru:pdf
Velkosť:39270
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku