Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Komisia pre prioritnú os 1

 • 11. rokovanie Komisie pre prioritnú os 1
 • 10. rokovanie Komisie pre prioritnú os 1
 • 9. rokovanie Komisie pre prioritnú os 1
 • 8. rokovanie Komisie pre prioritnú os 1
 • 7. rokovanie Komisie pre prioritnú os 1
 • 6. rokovanie Komisie pre prioritnú os 1
 • 5. rokovanie Komisie pre prioritnú os 1
 • 4. rokovanie Komisie pre prioritnú os 1
 • 3. rokovanie Komisie pre prioritnú os 1
 • 2. rokovanie Komisie pre prioritnú os 1
 • 1. rokovanie Komisie pre prioritnú os 1
 • Štatút Komisie
 • Rokovací poriadok Komisie
 • Zoznam členov a pozorovateľov Komisie
 • Archív dokumentov