Komentár k § 61a zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.


Komentár k § 61a zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.
Typ súboru:pdf
Velkosť:243028
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku