Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Kolektívne dohody

Kolektívna dohoda je uzatvorená v súlade so zákonom č. 313/200l Z. z. o verejnej službe a zákonom č. 312/2001 Z. z. v štátnej službe v znení neskorších predpisov. Cieľom kolektívnej dohody je upraviť priaznivejšie pracovné podmienky a podmienky zamestnania zamestnancov, upraviť priaznivejšie podmienky vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami na rok 2004 a ustanoviť rozsah kolektívneho vyjednávania o podnikových kolektívnych zmluvách.