Kolektívne dohody

Kolektívna dohoda je uzatvorená v súlade so zákonom č. 313/200l Z. z. o verejnej službe a zákonom č. 312/2001 Z. z. v štátnej službe v znení neskorších predpisov. Cieľom kolektívnej dohody je upraviť priaznivejšie pracovné podmienky a podmienky zamestnania zamestnancov, upraviť priaznivejšie podmienky vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami na rok 2004 a ustanoviť rozsah kolektívneho vyjednávania o podnikových kolektívnych zmluvách.

Súbory na stiahnutie

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku